מדיניות פרטיות

התנאים שלהלן מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מחייבים את שני המינים באופן זהה.

התנאים המפורטים להלן, מהווים את מדיניות הפרטיות של מקאן תל אביב והחברות הקשורות אליה (להלן: “אנחנו”, “אנו” או “החברה”), המעניקה שירותי בניית קמפיינים, שיווק ופרסום ללקוחות, כפי שניתן לראות באתר הבית שלנו בכתובת: https://www.mccann.co.il/   במסגרת תהליכי גיוס והשמת כוח אדם בחברה (להלן: “האתר“, וביחד “השירותים“).

מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האופן שבו נאסף המידע על מועמדים המבקרים ו/או המשתמשים בשירותים, לרבות באמצעות גלישה באתר לצורך הגשת מועמדותם לעבודה בחברה (להלן: “משתמש”, “אתה” או “אותך”).

החברה עושה מאמץ רב כדי לשמור על פרטיות המידע האישי של משתמשי השירותים. יש לקרוא את תנאי מדיניות הפרטיות בתשומת לב ובזהירות על מנת לוודא שאתה מסכים להתחייב בהם. אם בחרת לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידנו, לרבות באמצעות גלישה באתר, הדבר מהווה הסכמתך, ובביצוע פעולות אלו הינך מצהיר כלפינו שקראת, הבנת ואתה מסכים להיות מחויב בכל התנאים. השירותים, לרבות הגלישה באתר, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את התנאים במלואם וציות להם, ללא כל שינוי או הסתייגות.

אם אתה משתמש בשירותים מטעם ארגון כלשהו, ההסכמה שהינך נותן לתנאים שלהלן מטעם הארגון אליו אתה משתייך כוללת את אישורך לכך שיש לך את הסמכות לחייב את הארגון כאמור (ובהתאם, מילים כגון “אתה” ו- “שלך” יתייחסו לארגון כאמור).

מובהר כי אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי להמשיך לעשות שימוש כלשהו בשירותים, או לגלוש באתר, ועליך לחדול מן השימוש בו באופן מידי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להתאים ולשנות את התנאים ו\או השירותים בכל זמן וללא הודעה מראש, לרבות באמצעות ביטול, שינוי, הגבלת או הפסקת של כל תכונה או מאפיין בשירותים. על כן, אנו ממליצים בחום כי תחזור ותעיין בתנאים אלו בכל פעם שבו אתה בוחר לעשות שימוש בשירותים, על מנת לוודא שאתה עדיין מסכים לקבל על עצמך את התנאים לרבות השינויים שחלו בהוראותיו. אם תמשיך להשתמש בשירותים לאחר שינוי בתנאים כאמור, אנחנו נראה אותך כמי שהסכים לקבל על עצמו את אותם השינויים.

1. מידע שאנו אוספים על משתמשים

1.1. מידע שאינו מזוהה

מידע זה כולל נתונים סטטיסטיים ואגרגטיביים בקשר לשימוש בשירותים, שאינו מזוהה ואינו מאפשר זיהויו של משתמש ספציפי.

1.2. מידע אישי מזוהה

1.2.1. שם ושם משפחה, מספר טלפון, דוא”ל, כתובת, מספר זהות.

1.2.2. קורות חיים ששלחת לנו דרך האתר, לרבות מידע על היסטוריה תעסוקתית, היסטוריה אקדמאית, ניסיון מקצועי, הכשרות וכדומה.

1.2.3. מידע על האופן שבו הגעת אלינו (דרך הרשתות החברתיות, חברת השמה, מוסד אקדמי, עובדי החברה, וכדומה).

1.2.4. קישורים לפרופילים ברשתות החברתיות שלך, למשל לינקדין, אינסטגרם, טיקטוק, פייסבוק וכדומה.

1.2.5. מידע על המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה באתר, למשל סוג ודגם של מכשירך הסלולרי, סוג מערכת ההפעלה וגרסתה, כתובת IP ומזהים ייחודיים נוספים של המכשיר ממנו ביצעת גישה לשירותים, לרבות האתר, ומאפייניו. בנוסף, החברה עשויה לאסוף מידע אגב מתן הרשאות גישה שתתבקש להעניק באמצעות מכשירך בזמן הגלישה באתר (להלן: “נתוני השימוש”).

1.2.6. במידה ובחרת לפנות אלינו בכתב באמצעות האתר, אנו אוספים את המידע שמסרת לנו לצורך השארת הודעה, לרבות שם, טלפון, כתובת דוא”ל ותוכן ההודעה.

תשומת ליבך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע האמור.

1.3. אם את/ה מעוניין/ת להוסיף או לתקן מידע אודותיך, פנה/י אלינו בדוא”ל לכתובת: HR@MCCANN.CO.IL  או בדואר רגיל בכתובת: ראול ולנברג 2א’, רמת החייל, תל אביב, ישראל.

2. המקורות שבאמצעותם החברה מקבלת גישה למידע של המשתמשים

2.1. החברה מקבלת את המידע האישי המזוהה שלך ממך כאשר אתה מגיש מועמדות למשרה בחברה.

2.2. החברה עשויה לקבל מידע מזוהה שלך כאשר פרטיך מועברים אליה דרך צדדים שלישיים לרבות, יועצי קריירה במוסדות אקדמיים, חברות השמה, לקוחות או עובדים קיימים בחברה, וכדומה.

2.3. מידע שאתה בחרת לשתף אותנו בו כאשר אתה יוצר עמנו קשר.

2.4. החברה עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים על מנת לאסוף את נתוני השימוש שלך בשירותים. למשל, החברה משתמשת בקבצי עוגיות (Cookies), קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש, וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כך שיחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר. כמו כן, לצורך איסוף המידע משתמשת החברה ב”משואות רשת” (web beacons) המסייעות לחברה לנטר את דפוסי הפעילות של משתמשים באתר וכך לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר וביצוע פעולות דומות. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

בנוסף, החברה נעזרת בחברות וגופים חיצוניים המספקים לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר כגון במערכת Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות שימושך באתר, לרבת בקשר עם תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים ביקרת קודם לשימוש באתר ומידע נוסף על אופי השימוש שלך באתר.

תנאי השימוש של Google Analytics זמינים כאן , ומדיניות הפרטיות של Google, זמינה כאן. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש בGoogle Analytics כדי לאסוף מידע אודותיך, אתה יכול לבחור לחסום את האפשרות בהתאם להנחיות המופיעות כאן.

3. שימוש שאנו עושים במידע

השימוש במידע שנאסף על ידי החברה כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו ייעשה רק על פי האמור להלן ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:

3.1. כדי לבחון את מועמדותך למשרה הרלוונטית בחברה.

3.2. על מנת לזהות אותך, וכן על מנת ליצור עמך קשר במידת הצורך.

3.3. ייעול תהליכי הגיוס של החברה, ושיפור חווית הגשת המועמדות לעבודה בחברה.

3.4. תפעול, בקרה, שינוי, פיתוח ושיפור השירותים.

3.5. לצורך ביצוע מחקרים, ניתוחים סטטיסטיים, פילוחי שוק וסקרים.

3.6. איתור ומניעה של שימוש אסור בשירות, הונאות, או הפרה אחרת של הוראות הדין.

3.7. לצורך ניהול הליכים משפטיים, לרבות דרישות או טענות של לקוחות או משתמשים, וכן לצרכים ביטוחיים.

4. מסירת המידע לצדדים שלישיים

4.1. מפעם לפעם, החברה עשויה לגלות את המידע כמפורט במדיניות פרטיות זו לצדדים שלישיים, בכלל זה גם שירותי ענן, מחשוב, תפעול ותקשורת לצורך קבלת השירותים, וזאת על מנת לממש את המטרות הלגיטימיות של החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו (למשל, לספקי משנה שמעניקים פלטפורמה ייעודית לניהול תהליכי גיוס כוח אדם כגון Comeet וכדומה) או בקשר עם ניהולה השוטף של החברה (למשל, עורכי דין, רואי חשבון ויועצים נוספים של החברה), ובלבד ששיתוף כאמור יהיה כפוף לחובת סודיות ועמידה בהוראות מדיניות זו של אותם צדדים שלישיים בקשר עם השימוש במידע.

4.2 בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את מידע על משתמשים במקרים המפורטים להלן:

4.2.1. במידה וביקשנו את רשותך הספציפית להעביר את פרטיך לצד ג’ כלשהו לצורך גיוס והשמה מחוץ לחברה;

4.2.2. אם יתקבל צו שיפוטי המורה להחברה למסור מידע אודות משתמש;

4.2.3. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור למשתמש או להחברה או לצד ג’;

4.2.4. במקרים של הפרת הוראות מדיניות פרטיות זו, או פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

4.2.5. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, שהחברה צד להן;

4.2.6. לשותפים עסקיים או שותפים עסקיים פוטנציאליים, במסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מכירה, מכירת פעילות, מיזם משותף, העברה או כל עסקה אחרת בקשר לעסקי או נכסי החברה, כולם או חלקם.

5. שירותים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים המפרסמים ו/או מציעים שירותים על ידי אותם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה (להלן: “שירותי צד ג'”). שירותי צד ג’ כאמור אינם בשליטת החברה והם כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. במידה והמשתמש בחר ללחוץ על קישור, לוגו או כל סימן אחר, שהעביר אותו לאתר של צד שלישי, על המשתמש לבחון האם עזב את אתר החברה. על מנת לבדוק את מיקומו באינטרנט, על המשתמש לבדוק את כתובת ה – URL – המופיעה בראש או בתחתית הדפדפן. החברה ממליצה למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתר האחר אליו גלש.

6. מימוש זכותי לעיין, לתקן ולמחוק את המידע אודותי

6.1. אתה רשאי לעיין במידע אישי אודותיך. תוכל לעשות זאת באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת: HR@MCCANN.CO.IL  או בדואר רגיל בכתובת: ראול ולנברג 2א’, רמת החייל, תל אביב, ישראל.

6.2. במידה ומידע אישי אודותיך אינו מדויק או מעודכן, אנא עדכן אותנו על ידי שליחת דוא”ל בנושא.

6.3. במידה והנך מעוניין למחוק את המידע שלך ממערכת ה- Comeet עמה אנו עובדים, אנא עדכן אותנו על ידי שליחת דוא”ל בנושא.

7. שמירת מידע אישי

7.1. אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל.

7.2. המידע הנ”ל יישמר בשרתי הענן של חברת Comeet, באירופה, וייעשה בו שימוש לצורך אך ורק לצורך הפעולות המותרות כפי שצוינו במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של Comeet אנא בקרו כאן.

7.3. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

8. אבטחת מידע

החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת, בהתאם לסטנדרטים המקובלים. יחד עם זאת, האמצעים שבהם עושה החברה שימוש אינם יכולים להעניק בטחון מוחלט, ובהסכמתך להוראות מדיניות פרטיות זו, אתה מאשר כי אתה מודע לכך שהחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, ואתה מודע לסכנות הכרוכות בהעברת מידע באופן המתואר במדיניות פרטיות זו.

9. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו, כולן או חלקן. על כן, אנו ממליצים בחום כי תחזור ותעיין בתנאים אלו בכל פעם שבו אתה בוחר לעשות שימוש בשירות, על מנת לוודא שאתה עדיין מסכים לקבל על עצמך את התנאים לרבות השינויים שחלו בהוראותיו. אם תמשיך להשתמש בשירות לאחר שינוי בתנאים כאמור, אנחנו נראה אותך כמי שהסכים לקבל על עצמו את אותם השינויים.

10. צור קשר

לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת: HR@MCCANN.CO.IL  בדואר רגיל בכתובת: ראול ולנברג 2א’, רמת החייל, תל אביב, ישראל.

11. הדין החל וסמכות שיפוט

11.1. הוראות מדיניות פרטיות זו באות בנוסף על כל הסכמה, הסכם או מסמך מול הלקוח, ומהוות חלק בלתי נפרד מכל הסכמה כאמור.

11.2. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו לרבות השימוש בשירות המוצע על ידי החברה, יפורשו בהתאם לדין הישראלי. לבתי המשפט שבתל אביב -יפו, תהיה סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת שתתעורר בקשר עם מדיניות פרטיות זו.

11.3. במידה ורשות מוסמכת תקבע כי הוראה מהוראות מדיניות פרטיות זו הינה בלתי אכיפה או בלתי חוקית, לא יהיה בכך כדי להשליך או לגרוע מתוקפן של כל ההוראות האחרות במדיניות פרטיות זו.

 

מעודכן נכון ליום: ‏05.09.2023