bg-carrers

UM

“רכש מדיה” נשמע קצת מתנשא, אז בואו נעשה את זה פשוט: יוניברסל הם האנשים שיודעים להתאים את הפרסומת הנכונה למדיה הנכונה כדי להגיע לקהל הנכון.

arrow down

המשרות

מדיה פלנר.ית עיתונות

כמה אתם אוהבים מספרים מ1 עד 10.? אם עניתם "12" אנחנו כבר באותו הראש.

אז אם גם בראש שלכם לעבוד מול הלקוחות המובילים במשק הישראלי, לתכנן ולתפעל קמפיינים בעיתונות

ותוך כדי לעבוד יחד עם האנשים בראש הכי טוב שיש, אנחנו מחפשים בדיוק אתכם.

בול.


הצגת המשרה

מדיה פלנר/ית

כמה אתם אוהבים מספרים מ-1 עד 10? אם עניתם "12" אנחנו כבר באותו ראש.

אז אם גם בראש שלכם לעבוד מול הלקוחות המובילים במשק הישראלי,

לתכנן ולתפעל קמפיינים בטלוויזיה, בשלטי החוצות ובעיתונות ותוך כדי

לעבוד יחד עם האנשים בראש הכי טוב שיש, אנחנו מחפשים בדיוק אתכם. בול.

קדימה, תנו בראש!הצגת המשרה